Dobri pastir

Kateheza Dobrega pastirja

Bistvo pedagogike montessori je celovit pristop k otroku, ki zajema vse razsežnosti njegovega bivanja. Upošteva otroka kot enkratno osebo z vsemi njegovimi sposobnostmi, znanji, čutenji, hrepenenji in z vsem njegovim dostojanstvom ter ga hkrati vidi v odnosu do bližnjih, do celotnega stvarstva in do Boga, ki to celovitost vzpostavlja ter ji daje smisel. Zato predstavlja verska vzgoja za Mario Montessori vrh in izpolnitev njene vzgojne metode. Na enem izmed tečajev za vzgojitelje je rekla, da nam manjka nekaj temeljnega za razvoj človeka, če nam manjka vera (religija).

Kateheza Dobrega pastirja se osredotoča na otrokov pogovor z Bogom, ne z vmešavanjem in poseganjem v ta odnos, temveč z odpiranjem prostora za nagovor Božje besede in ljubezni. Ob tem nudi otroku tudi pomoč in oporo pri vključevanju v občestvo vernih.

 

Atrij kot predprostor cerkve

Katehezo Dobrega pastirja, ki omogoča celovito spodbujanje otrokovih duhovnih in verskih zmožnosti, sta, po vzgojnem konceptu Marie Montessori, razvili Sofia Cavalletti in Gianna Gobbi.  Opazili sta otrokovo sposobnost za spontan, intenziven in skrivnosten odnos z Bogom ter to, da si otrok tega odnosa želi in ga išče. Katehezo sta utemeljili na upoštevanju teh naravnih verskih zmožnostih otroka, ki jih je odkrila že Maria Montessori.

Kateheza Dobrega pastirja poteka v za to posebej pripravljenem prostoru – atriju, kjer otroci preko srečanja s svetopisemskimi podobami, prilikami, liturgičnimi znamenji in praznovanji vstopajo v skrivnost krščanske vere. Naloga kateheta je, da otrokom s pomočjo pripravljenih materialov, slik in predmetov, ki spodbujajo k poglobljenemu razmišljanju in pomagajo otroku pri zbranosti, posreduje besede veselega oznanila in skupaj z njimi vstopa v Božje kraljestvo.

Z vero v Boga, ki je Ljubezen, ki nagovarja vse in vsakega posebej, je delo v atriju usmerjeno v samostojnost otrokovega iskanja svojega lastnega, notranjega odnosa z Jezusom.

 

Literatura

Sofia Cavalleti: Otrokove verske zmožnosti

Gianna Gobbi: Skupaj z otroki prisluhnimo Bogu

Maria Montessori: Children Living in Church 

Maria Montessori: The Life in Christ

Maria Montessori: The Holly Mass Explained to Children

 

HIŠA OTROK ANTONINA, ZASEBNI VRTEC MONTESSORI

ANTONINA, ZAVOD ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN DRUŽINO, 
BILJE 30, 5292 RENČE