Pogosta vprašanja

Kdaj je mogoč vpis v Hišo otrok Antonina?

Vpis v programe Hiše otrok Antonina je, ob morebitnem prostem mestu, mogoč kadarkoli.

Kako poteka vpis otroka v Hišo otrok Antonina?

Na obisk in predstavitev programa so družine vabljene pred odločitvijo o vpisu. Obisk v hiši otrok je obvezen del postopka sprejema otroka v izbrani program. Po obisku in oddaji izpolnjene vloge za vpis je družina v dogovorjenem času obveščena o sprejemu otroka v program ali v čakalno vrsto, če prosto mesto trenutno ni na voljo.

Kdo je nosilec programa Hiše otrok Antonina?

Nosilec programa Hiše otrok Antonina (program "Angelin vrtec - program montessori vrtca", h kateremu je strokovni svet RS za splošno izobraževane na svoji 69. seji dne 17.6.2004 dal pozitivno mnenje o ustreznosti.) je neprofitni zasebni zavod: Antonina, zavod za vzgojo, izobraževanje in družino, Bilje 30, 5292 Renče.

Ali je program vrtca subvencioniran?

Vpis v vrtec poteka po subvencionirani ceni.

Koliko je cena programa vrtca?

Cena programa vrtca montessori za jaslično in predšolsko skupino je odvisna od občine stalnega bivališča otroka ter plačilnega razreda stašev. Na željo staršev je kadarkoli mogoč informativni izračun cene za njihovega otroka.

HIŠA OTROK ANTONINA, ZASEBNI VRTEC MONTESSORI

ANTONINA, ZAVOD ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN DRUŽINO, 
BILJE 30, 5292 RENČE