Kateheza Dobrega pastirja

Kateheza Dobrega pastirja je namenjena otrokom od 3. do 6. leta starosti.

Pedagogika montessori je celovit pristop k otroku, ki zajema vse razsežnosti njegovega bivanja in mu omogoča poln ter vsestranski razvoj. Maria Montessori upošteva otroka kot enkratno osebo z vsemi njegovimi sposobnostmi, znanji, čutenji, hrepenenji in z vsem njegovim dostojanstvom ter ga hkrati vidi v odnosu do bližnjih, do sveta in do Boga. Kateheza Dobrega pastirja poteka v za to posebej pripravljenem prostoru – atriju, kjer otroci preko srečanja s svetopisemskimi podobami, prilikami, liturgičnimi znamenji in praznovanji vstopajo v skrivnost krščanske vere. Naloga kateheta je, da otrokom s pomočjo pripravljenih materialov, slik in predmetov, ki spodbujajo k poglobljenemu razmišljanju in pomagajo otroku pri zbranosti, posreduje besede veselega oznanila. Kateheza Dobrega pastirja se osredotoča na otrokov odnos s presežnim, ne z vmešavanjem in poseganjem v ta odnos, temveč z odpiranjem prostora za nagovor Ljubezni. 

Program je sestavljen in tedenskih 75 minutnih srečanj.

Za informacije o programu nam pišite ali pokličite na tel. 031 425 444

HIŠA OTROK ANTONINA, ZASEBNI VRTEC MONTESSORI

ANTONINA, ZAVOD ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN DRUŽINO, 
BILJE 30, 5292 RENČE